മഴവില്ല് മാഗസിന്‍ നവംബര്‍ ലക്കംഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക്‌ വേര്‍ഷന്‍ ലോഡ്‌ ചെയ്യാന്‍ തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയോ, ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്കി ഡൌണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്തോ പി.ഡി.എഫ്.വേര്‍ഷന്‍ മാഗസിന്‍ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

Comments

MT Manaf said...

ഹരേ... അരി !

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്തായാലും എഴുതുക