മൈസൂര്‍ കോട്ട NIGHT VIEW

Comments

മൻസൂർ അബ്ദു ചെറുവാടി said...

പോട്ടോ ഇച്ചിരി ബല്യത് ആയാല്‍ നന്നായിരുന്നു

നൗഷാദ് അകമ്പാടം said...

ട്രൈപോഡില്‍ വെച്ച് സെല്‍ഫ് റ്റൈമര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ല്‍ല്‍.....ചിത്രം അടിപോളിയായേേേേനേ..........!!!

(ജയനല്ല)

പട്ടേപ്പാടം റാംജി said...

ചിത്രം വലുതാക്കന്നമായിരുന്നു.

Jishad Cronic said...

nice pic's.. ente kayyil undu foto ethinte but pakalaanu jan eduthathu.

ആചാര്യന്‍ said...

നന്ദി എല്ലാവര്‍ക്കും ...അതിന്‍റെ ഗുട്ടന്‍സ് എന്താ നൌഷാദിക്കാ?....അന്നൊരു ടൂര്‍ പോയപ്പോള്‍ എടുത്തതാണ് ..മൊബൈല്‍ കാമെറ ആയതു കൊണ്ട് അത്ര ക്ലെയര്‍ അല്ല ക്ഷമിക്കണേ...

ആചാര്യന്‍ said...

നന്ദി എല്ലാവര്‍ക്കും ...അതിന്‍റെ ഗുട്ടന്‍സ് എന്താ നൌഷാദിക്കാ?....അന്നൊരു ടൂര്‍ പോയപ്പോള്‍ എടുത്തതാണ് ..മൊബൈല്‍ കാമെറ ആയതു കൊണ്ട് അത്ര ക്ലെയര്‍ അല്ല ക്ഷമിക്കണേ...

ആചാര്യന്‍ said...

പോട്ടോ ഇച്ചിരി ബല്യത് ആയാല്‍ നന്നായിരുന്നു

ആചാര്യന്‍ said...

nice pic's.. ente kayyil undu foto ethinte but pakalaanu jan eduthathu.

ആചാര്യന്‍ said...

ചിത്രം വലുതാക്കന്നമായിരുന്നു.

ആചാര്യന്‍ said...

ട്രൈപോഡില്‍ വെച്ച് സെല്‍ഫ് റ്റൈമര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ല്‍ല്‍.....ചിത്രം അടിപോളിയായേേേേനേ..........!!!

(ജയനല്ല)

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്തായാലും എഴുതുക