ഒരു കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കൂടി കൂയ് .....ഒരു കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കൂടി ..ഇന്ത്യയിലെ കുക്കൂതറ പാര്‍ട്ടികളെല്ലാം കൂടി ചേര്‍ന്ന് ഒരു കൂതറ സര്‍ക്കാര്‍ കുക്കൂതറ വ്യവസായികള്‍ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത കൂതറ എണ്ണ വില വര്ധനവിനെധിരെ ,വെറും കൂതറയാകുന്ന പൊതു ജനത്തിനെ കുക്കൂതറ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ കൂതറ ബന്ദിനെ വേറെ ഏതു കൂതറ ,കുക്കൂതറ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിമര്‍ശിക്കേണ്ടത്‌ സുഹുര്‍ത്തുക്കളെ?.,...

Comments

thulika said...

ഒരു കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കൂടി.ഇത് എന്തു ഹര്‍ത്താല്‍?(കൂതറ)

ആചാര്യന്‍ said...

ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഇഷ്ട്ടമല്ലാതെ ജനങ്ങളാല്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന ജനദ്രോഹ ഹര്‍ത്താല്‍...

അലി said...

ഒരു കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കൂടി ..ഇന്ത്യയിലെ കുക്കൂതറ പാര്‍ട്ടികളെല്ലാം കൂടി ചേര്‍ന്ന് ഒരു കൂതറ സര്‍ക്കാര്‍ കുക്കൂതറ വ്യവസായികള്‍ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത കൂതറ എണ്ണ വില വര്ധനവിനെധിരെ ,വെറും കൂതറയാകുന്ന പൊതു ജനത്തിനെ കുക്കൂതറ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ കൂതറ ബന്ദിനെ വേറെ ഏതു കൂതറ ,കുക്കൂതറ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിമര്‍ശിക്കേണ്ടത്‌ സുഹുര്‍ത്തുക്കളെ?.,...

ആചാര്യന്‍ said...

വളരെ നന്ദി അലി ഭായ് താങ്കളുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും...

Mohamed Rafeeque said...

ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നടന്ന എല്ലാ ഹര്‍ത്താലുകളും വിജയകരമായിരുന്നെന്നാണ് ഹര്ത്താലിനു നേത്രുത്തം നല്‍കുന്ന എല്ലാ പാര്ട്ടികളുടെയും വിലയിരുത്തല്‍ അതായത് ജനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ സഹകരണം കിട്ടുന്നുട്.
( കാരാണം അഥവാ ഹര്‍ത്താലിന്നു എതിരായി ആരെങ്കിലും പ്രവൃത്തിച്ചാല്‍ വിവരം അറിയും ) ആയതിനാല്‍ ഹര്‍ത്താലിനെ തല്‍കാലം സഹിക്കുകയെ വഴിയുള്ളൂ

റ്റോംസ് കോനുമഠം said...

ഹര്‍ത്താല്‍ ദിനാശംസകള്‍

കമ്പർ said...

സത്യത്തിൽ ഈ കൂതറ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ....
ഹർത്താൽ ദിനാശംസകൾ..

കൂതറHashimܓ said...

ഹ അഹ ഹാ
നല്ല ഹര്‍ത്താല്‍
എല്ലാരും വരീന്‍........... കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കുക്കൂതറയാക്കുവിന്‍ ‍...
...ഇങ്കിലാബ് കൂതറബാദ്...

ആചാര്യന്‍ said...

ഇവിടെ കൂതറ ഹാഷിം വന്നതില്‍ വളരെ സന്തോഷം...നന്ദി കംമെന്റിനു ...

ആചാര്യന്‍ said...

ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഒരു അവധി ദിനം കൂടി അല്ലെ റഫീക്ക് ഭായ് ...അത് കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു കല്ലേറ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാള്‍ നല്ലതല്ലേ വീട്ടില്‍ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന തോന്നല്‍ ആവാം അല്ലെ?..

Nazer Karat said...

kollaam kukkoodara politicians murdaabaad.

ആചാര്യന്‍ said...

kollaam kukkoodara politicians murdaabaad.

ആചാര്യന്‍ said...

ഇവിടെ കൂതറ ഹാഷിം വന്നതില്‍ വളരെ സന്തോഷം...നന്ദി കംമെന്റിനു ...

ആചാര്യന്‍ said...

ഹ അഹ ഹാ
നല്ല ഹര്‍ത്താല്‍
എല്ലാരും വരീന്‍........... കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കുക്കൂതറയാക്കുവിന്‍ ‍...
...ഇങ്കിലാബ് കൂതറബാദ്...

ആചാര്യന്‍ said...

സത്യത്തിൽ ഈ കൂതറ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ....
ഹർത്താൽ ദിനാശംസകൾ..

ആചാര്യന്‍ said...

ഈ അടുത്ത കാലത്തായി നടന്ന എല്ലാ ഹര്‍ത്താലുകളും വിജയകരമായിരുന്നെന്നാണ് ഹര്ത്താലിനു നേത്രുത്തം നല്‍കുന്ന എല്ലാ പാര്ട്ടികളുടെയും വിലയിരുത്തല്‍ അതായത് ജനങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ സഹകരണം കിട്ടുന്നുട്.
( കാരാണം അഥവാ ഹര്‍ത്താലിന്നു എതിരായി ആരെങ്കിലും പ്രവൃത്തിച്ചാല്‍ വിവരം അറിയും ) ആയതിനാല്‍ ഹര്‍ത്താലിനെ തല്‍കാലം സഹിക്കുകയെ വഴിയുള്ളൂ

ആചാര്യന്‍ said...

ഒരു കൂതറ ഹര്‍ത്താല്‍ കൂടി ..ഇന്ത്യയിലെ കുക്കൂതറ പാര്‍ട്ടികളെല്ലാം കൂടി ചേര്‍ന്ന് ഒരു കൂതറ സര്‍ക്കാര്‍ കുക്കൂതറ വ്യവസായികള്‍ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത കൂതറ എണ്ണ വില വര്ധനവിനെധിരെ ,വെറും കൂതറയാകുന്ന പൊതു ജനത്തിനെ കുക്കൂതറ ആക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ കൂതറ ബന്ദിനെ വേറെ ഏതു കൂതറ ,കുക്കൂതറ വാക്കുകള്‍ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വിമര്‍ശിക്കേണ്ടത്‌ സുഹുര്‍ത്തുക്കളെ?.,...

ആചാര്യന്‍ said...

വളരെ നന്ദി അലി ഭായ് താങ്കളുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിനും പ്രോത്സാഹനത്തിനും...

Post a Comment

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എന്തായാലും എഴുതുക